Koronavirus nahrává domácímu násilí. Kdo pomáhá obětem

Pandemie koronaviru může pro české rodiny znamenat nejen výpadek příjmů, nemoc, stres, ale třeba i domácí násilí. Psychické i fyzické, mezi rodiči, vůči dětem. Kdo pomáhá obětem a kdo pomáhá neziskovým organizacím, které se o ně starají?

 

Poslední dovolená před porodem je babymoon
Koronavirus nahrává domácímu násilí. Kdo pomáhá obětem

3 minuty čtení

16 listopadu, 2020

Ztráta práce, méně peněz, zavřeni měsíce spolu doma… Karanténa s sebou přinesla i negativní důsledky, a to v podobě domácího násilí, které může být projevem všech změn, které jedinci na sobě pociťují. V Česku v souvislosti s pandemií koronaviru stoupl počet případů domácího násilí o 30 procent. Alespoň to ukazují čísla Sociologického ústavu Akademie věd a Fakulty humanitních studií. Data poskytnutá NeNa – Koalicí specializovaných center pro ženy zažívající násilí, kterou tvoří neziskové organizace Acorus, ROSA a proFem, zase ukazují, že počet žádostí o pomoc se u některých neziskových organizací zvýšil oproti loňskému roku zhruba o 40 %. Domov by měl být ale bezpečným místem, a právě na tyto organizace se můžete obrátit, pokud by se vás některá z forem domácího násilí týkala.

Ovlivní vás, až si „za zdí“ vyslechnete úryvky konverzace násilníka a jeho oběti?

Koronavirus nahrává domácímu násilí. Kdo pomáhá obětem

Průzkum IKEA ukázal, že 78 % Čechů si pod pojmem „domácí násilí“ nejčastěji představí fyzické násilí nebo sexuální nátlak (69 %). Vážným problémem je ale také na první pohled méně viditelné psychické násilí, které zažilo až 95 % obětí, které vyhledaly pomoc. Příkladem mohou být situace, kdy muž ženě zakazuje styk s rodinou nebo přáteli, verbálně jí vyhrožuje, nepřiměřeně kontroluje její aktivity nebo jí omezuje přístup ke společným penězům. O tom, že se s tímto ženy potýkají a žijí doma ve strachu z dalších projevů násilí, často jejich okolí ani neví.

Domácí násilí představuje dlouhodobý a závažný společenský problém, který narůstá vlivem aktuální situace kolem koronaviru a s ní spojeným častějším pobytem doma.

„Pandemie koronaviru má dopad nejen na ekonomické fungování rodin a párů, ale zvyšuje také psychické napětí. To může vést k častějším projevům agresivity a násilí. Zvýšená izolace v důsledku protiepidemických opatření znesnadňuje přístup obětí k pomoci a posiluje kontrolu a moc u násilných osob. Pro mnoho žen a dětí je nejen v současné době domov nebezpečným místem, ze kterého není snadné uniknout. Proto musíme spojit síly a nabízet rychlou a efektivní pomoc,“ popisuje situaci Branislava Marvánová Vargová, vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA.

S organizacemi NeNa proto spojila síly i IKEA – neziskovým organizacím přispěje na materiální podporu, poradenství a vzdělávání částkou 3 800 000 Kč. Protože v IKEA věří, že domov má být bezpečným útočištěm – a v dnešní době víc než kdy jindy.

Aby IKEA rozvířila debatu a povědomí o problematice, objeví se v obchodních domech (po jejich otevření) edukační zdi poukazující na závažnost problému. Je to jako „od sousedů“ – vyslechnete si autentické úryvky konverzací násilníka a oběti. Zaujmou i hlášky jako „Opovaž se vylízt z baráku!“, „Beze mě jsi nula!“ nebo „Budeš dělat, co ti řeknu!“, které budou na zrcadlech v oddělení koupelen.

Kdo pomáhá obětem domácího násilí?

NeNa – Koalice specializovaných center pro ženy zažívající násilí: koalicenena@gmail.com
ROSA – centrum pro ženy: +420 602 246 102
ProFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí: +420 608 222 277
ACORUS – centrum pro oběti domácího násilí: +420 283 892 772
Persefona (Brno): +420 737 834 345, +420 545 245 996
Slezská Diakonie Intervenční centrum Havířov (Ostrava): +420 739 500 634

 

Také si přečtěte

podobné

Jak na relaxaci v domácím prostředí

Naučte se odpočívat. Dejte si pauzu od práce, přestaňte uklízet a schovejte někam svůj seznam s úkoly. Zavřete na chvíli oči a odpočívejte. Nejde to? Poradíme vám, jak relaxovat v domácím prostředí. Díky našim radám...

číst více

MAMAletter express

Dřív než si vypijete svoje ranní espresso, budete v obraze. Jednou týdně, stručně a jasně, čerstvě namletá porce článků pro každou mámu, která chce vědět o všem důležitém. Už přijíždí!